Att handla på nätet innebär att man utsätter sig för en rad risker, i alla fall om man handlar i en butik som man inte har använt förut. Riskerna är bland annat att de känsliga bankuppgifter man ger ut för betalning används för bedrägerier, att de varor man beställt aldrig kommer eller att butiken helt enkelt går i konkurs på grund av dålig ekonomi. För att hjälpa konsumenter att hitta butiker som man kan lita på finns ett flertal olika certifieringar som e-butiker kan använda sig av.

En av dessa certifieringar är Trygg e-handel. Bakom certifieringen står Svensk Digital Handel, som i sin tur är en del av Svensk Handel. För att få använda sig av certifieringen måste e-butikerna uppfylla 14 krav, som bland annat innefattar säker hantering av känsliga uppgifter, leverans inom avtalad tid och möjlighet för konsumenten att få hjälp om något skulle gå fel. För att få certifieringen krävs att man skickar in en ansökan. Därefter undersöker Trygg e-handel om butiken uppfyller deras krav. Om butiken blir godkänd betalar de en avgift och kan sedan använda certifieringen.e-commerce-402822_640

En annan certifiering utfärdas av Rådet för e-handelscertifiering i Sverige. Även i detta fall måste e-butiken uppfylla vissa krav för att få använda certifieringen, och även i detta fall måste de betala en avgift. Kraven är att företaget bakom e-handeln inte får vara på ekonomiskt obestånd, att det inte finns några olösta, allvarliga klagomål från kunder, att företaget har en personuppgiftspolicy och att sajten krypterar känsliga betalningsuppgifter. Rådet, som är en förening, grundades 2007, och sedan dess har antalet butiker som certifierar sig på detta sätt växt markant för varje år. År 2014 fanns det drygt 700 butiker i Sverige med Rådets certifiering.

Viss kritik har riktats mot dessa certifieringar, då man menar att de kan invagga konsumenterna i en falsk känsla av trygghet, och bidra till att de inte utövar någon form av kritiskt tänkande. Hittills har dock ingen av butikerna som innehar certifieringarna gett konsumenterna någon anledning att misstro dem. En e-butik du i alla fall garanterat kan lita på är Buildor.se, som bland annat säljer badrumsinredning. De är certifierade av Rådet för e-handelscertifiering.