Att handla från hemmet är ett fenomen som funnits mycket längre än datorer och internet. Då beställde man varor via postorder med hjälp av brev eller telefon. Men även e-handeln har faktiskt en längre historia än man skulle kunna tro. Grunden till e-handeln lades nämligen redan på 1960-talet. Då skapades ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), som var föregångaren till dagens internet. Det var via ARPANET som världens första e-postmeddelande skickades, redan 1971. På den tiden fanns dock inte rätt förutsättningar för e-handeln att få den utbredning den har idag. Dessa förutsättningar skulle inte komma förrän på 1990-talet, i samband med att World Wide Web lanserades 1992 och webbläsaren Netscape Navigator lanserades två år senare, 1994. Webbläsaren gav internet ett grafiskt gränssnitt, vilket gjorde det möjligt att faktiskt bygga upp virtuella butiker.E-handelns historia 22

Åren 1995-1996 sägs vara e-handelns gyllene år, eftersom man under dessa år investerade mycket pengar i branschen, samtidigt som internet utvecklades i sådan takt att det blev den snabbast växande teknologin genom historien. Som ett exempel på branschens tillväxt kan tas resultaten från en av de mest kända e-butikerna, som var med redan från starten, då den lanserades 1995. Mellan 1996 och 1999 ökade denna butiks tillväxt från 1,6 miljoner dollar till 1600 miljoner dollar. Som bekant skulle dock denna tillväxtbubbla, IT-bubblan, till slut spricka. Det gjorde den i sekelskiftet mellan 1900-talet och 2000-talet, och många IT-företag gick i konkurs som resultat. E-handeln klarade sig dock relativt smärtfritt ur krisen, och idag har branschen återhämtat sig med råge. Den svenska e-handeln ökade sin försäljning med 17 procent under 2013, och omsatte då 37 miljarder kronor. Och denna utveckling fortsätter: under det andra kvartalet 2014 ökade försäljningen med ytterligare 15 procent jämfört med året innan, och totalt under 2014 förväntas e-handelns omsättning öka till 42,5 miljarder kronor på den svenska marknaden. Arne Andersson, som är e-handelsspecialist, tror att e-handeln på sikt kan bli så stor att den utgör mellan 25 och 30 procent av den totala handeln i Sverige, om man räknar in e-handel av dagligvaror, som till exempel matkassar. Beställning av matvaror via internet blir allt vanligare, menar han, och speciellt konsumenter på landsbygden har stor nytta av att kunna beställa hem varor. Framtiden ser med andra ord inget annat än ljus ut för e-handeln.